maanantaina, helmikuuta 10, 2014

Metsähallintoa korven kansan parissa : Metsähallituksen Ranuan hoitoalue vuosina 1905 - 1939

Graduni valmistui marraskuussa 2013. Käsittelin Oulun yliopiston historiatieteiden Suomen ja Skandinavian historian gradussa Metsähallituksen Ranuan hoitoaluetta vuosina 1905-1939. Ajanjakso kattaa hoitoalueen perustamisvuodesta seuranneet vuosikymmenet.
Gradu on luettavissa Oulun yliopiston sivuilla osoitteessa http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201312062030. Gradun valmistuminen vei noin vuoden. Aineiston kävin läpi kevään 2013 aikana (kts. aikaisemmat päivytykset). Kirjoittamisprosessi jakautui suurin piirtein kolmeen eri osaan. Huhtikuuhun mennessä olin kirjoittanut tekstistä noin neljänneksen, seuraava vaihe sijoittui touko-heinäkuulle ja kolmas vaihe syksylle. Loppuvaiheen kirjoittamista hidasti se, että toimin syyslukukauden 2013 opettajan sijaisena Ylitorniolla ja opettajantyö vei kaiken ajan elo-syyskuussa.
Olen vahvasti sitä mieltä, että tuollaiseen ja tuon laajuiseen arkistoaineistoon perustuva gradu valmistuu hyvin käyttämässäni ajassa. Loppujen lopuksi suurimmaksi ongelmaksi muodostui se, miten saada pois tekstistä päällekkäisyydet.
Tarkastajien lausunnossa gradu sai ansioita etenkin neitseellisestä aiheesta, perusteellisuudesta sekä havainnollisuudesta. Suurimmat ongelmat koskivat gradussa käytettyä kieltä, eikä siis niinkään sisältöä. Tämän palautteen otin mielelläni vastaan ja näin ollen tunnen, että olen onnistunut oikein mahtavasti urakassani.
Tammikuussa 2014 vein gradun painetut versiot Ranuan Metsähallituksen konttorille sekä Ranuan kunnan kirjastoon. Kirjastolla teos on kotiseutuaineistossa, mutta sitä voi myös lainata.

Ei kommentteja: